logo
notfound

Skozi strip med Nemce

Predstavitev tiskane izdaje stripa z naslovom SKOZI STRIP … MED NEMCE!

KDAJ? 4. 5. 2022, ob 18. uri

KJE? Splošna knjižnica Ljutomer (Glavni trg 2, 9240 Ljutomer)

KDO?

  • Izar Lunaček, umetnik
  • učenci 9. razreda OŠ Stročja vas
  • Jasna Ivanušič, učiteljica nemščine in angleščine
  • ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja Leskovar Polanič
  • gostje (starši, razredničarka, vodje projekta)

Skozi strip … med Nemce! je zbirka krajših stripov, ki so nastali v sodelovanju z umetnikom Izarjem Lunačkom. Učenci 9. razreda OŠ Stročja vas so skozi strip kot literarno vrsto usvajali glagole v nemščini ter jih uporabljali v povedih. Vse skupaj so s pomočjo umetnika povezali v hudomušen strip, ki povezuje nemščino z umetnostjo ter skozi krajše zgodbice v slikah buri domišljijo bralca.
Učenci 9. razreda so skozi umetnost spoznali, da se lahko nemščino učijo tudi na drugačen način. Zaradi sodelovanja z umetnikom in ustvarjalne note, ki jo je vnesel v pouk, se je motivacija za učenje nemščine okrepila, kar se je pokazalo tudi v znanju učencev in njihovih odzivih na tovrstne aktivnosti.
Projekt je nastal v sklopu projekta SKUM Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.

ZAKAJ PROJEKT SKUM?

Na območju, kjer živimo, je velikega pomena nemščina, že zaradi bližine avstrijske meje ter možnosti zaposlitve čez mejo. Tudi lokalna podjetja pa sodelujejo z nemško-govorečimi državami. Na naši šoli imamo prvi tuji jezik nemščino, ker se je to z vidika učenja tujega jezika ter rezultatov razvidnih in preverjanj znanja, pokazalo kot bolje in angleščino lahko učenci izberejo kot izbirni predmet. Posamezni učenci za učenje tujega jezika nemščine niso kazali interesa, zato smo se odločili, da poskusimo na drugačen način.
Učencem smo želeli skozi umetnost (strip) na različne načine približati nemščino kot jezik sporazumevanja. Pri njih smo želeli vzpodbuditi pozitivno stališče do učenja nemščine ter jih motivirati za učenje besedišča in oblik glagolov v sedanjiku in pretekliku. Predvsem smo jim želeli na drugačen in inovativen način predstaviti učenje slovnice ter oblik nepravilnih in pravilnih glagolov v pretekliku (Präteritum, Perfekt), ki jih bodo nato znali uporabiti v povedih in v vsakdanjih situacijah, tako v pogovoru kot v pisnih izdelkih.
K sodelovanju smo povabili Izarja Lunačka, akademskega slikarja, diplomiranega komparativista, doktorja filozofije, ilustratorja in striparja. Izar je učencem predstavil strip ter jih navdušil za branje stripov ter kasneje za pisanje le-teh.
Pričakovali smo, da bodo učenci preko drugačnega medija na novo spoznali nemščino kot tuji jezik ter skozi pisanje stripov uporabljali različne oblike glagolov v različnih situacijah.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije v državi so se aktivnosti iz 8. razreda (šolsko leto 2020/2021) pomaknile še v 9. razred (šolsko leto 2021/2022). Nekaj srečanj je bilo izvedenih preko aplikacije ZOOM, dve delavnici pa sta bili izpeljani v živo z učenci na naši šoli. Ob zaključku se je izdal strip v tiskani obliki (Skozi strip … med Nemce!), katerega tudi predstavljamo na zaključnem dogodku, v knjižnici v Ljutomeru.

 

Pripravila: Jasna Ivanušič

Pravice pridržane @2023 Splošna knjižnica Ljutomer. Izdelava & vzdrževanje: RAJKOM.SI