logo
notfound

Glasbeni večer: BEROČKA

Pričujoča zgoščenka in knjižica predstavljata izbor 24 ljudskih pesmi z žensko ljubezensko tematiko, skrbno zbranih in izbranih iz bogate zakladnice ljudskih mojstrovin na območju obeh bregov reke Mure: med rekama Rabo in Dravo, vse od Radgone do Kotoribe.
Vsebina je zastavljena tako, da oriše nekatere skupne značilnosti ljudske pesmi treh sosednjih pokrajin: Prlekije, Prekmurja in Medjimurja. Pokaže pa mestoma tudi nekatere bistvene razlike, ki so odraz burnega zgodovinskega dogajanja ter kulturnih in jezikovnih vplivov sosednjih narodov v preteklih stoletjih.

Pesmi so – z izjemo Bejži, ftiček – predstavljene v uravnoteženem ženskem dvoglasju. Le-to je pri nekaterih tipično ljudsko, kot se je ohranilo iz starih notnih zapisov in zvočnih posnetkov, za večino skladb pa je Marinka melodiji – praviloma v sopranu – dodala drugi glas, ki v altovski legi sicer podpira osnovne harmonske prvine melodije, mestoma pa stopi iz teh okvirov, da ustvari ustrezno vzdušje in poudari sporočilnost posamezne misli.

Besedila in notni zapisi so zgoščenki dodani z razlogom – za čim širšo uporabo, tako v domačem okolju družine in prijateljev, kot tudi za uporabo v študijske ali pedagoške namene. Notnemu zapisu je – kjer je bilo to smiselno – dodana preprosta, sodobni uporabi prilagojena akordična shema, s katero so usklajene tudi tonalitete v notnih zapisih, ki praviloma niso enake tonalitetam na zvočnih posnetkih.

Ob notnih zapisih so natisnjene QR kode, ki omogočajo neposredno predvajanje in poslušanje posameznih pesmi na mobilnih napravah.
Pesmi so namenoma predstavljene v svoji prvinski obliki, brez dodane instrumentalne spremljave, kar jim daje dodaten pridih starodavnosti in mistike. S svojo tenkočutno in domišljeno interpretacijo, izjemno usklajenostjo vokalov in na krilih izjemne snemalne ekipe, sta pevki nedvomno postavili nov mejnik v dojemanju, podajanju in dokumentiranju vokalne ljudske glasbe v našem kulturnem prostoru.

Dušan Prelog

Pravice pridržane @2022 Splošna knjižnica Ljutomer. Izdelava & vzdrževanje: RAJKOM.SI