logo
notfound

Izvolite v knjižnico

Med 14. in 18. novembrom 2022 knjižnice po vsej Sloveniji praznujemo Teden splošnih knjižnic. V prihajajočih dneh se bodo v knjižnicah zvrstili različnih dogodki, s katerimi želimo nagovoriti vse prebivalce v lokalnih skupnostih, zveste obiskovalce knjižnic, pa tudi tiste, ki v knjižnice ne zahajajo. Rdeča nit letošnjega Tedna in Dneva splošnih knjižnic je povabilo IZVOLITE (V) KNJIŽNICO!

V Sloveniji so knjižnice dostopne v vseh okoljih, svoje poslanstvo izvajajo v 274 krajevnih enotah in s 13 bibliobusi, ki izvajajo knjižnično dejavnost na 806 postajališčih. Vse enote so skupaj odprte 294.767 ur, kar pomeni 8,4 minute na prebivalca RS oziroma na potencialnega uporabnika knjižnice. Vsako uro odprtosti v prostore splošne knjižnice vstopi v povprečju 22 uporabnikov.
Splošne knjižnice so s tako razvejano knjižnično mrežo najbolj dostopne kulturne ustanove v slovenskem prostoru. Prisotnost knjižnic in knjižničarjev v domačih okoljih prebivalcev je med njimi ustvarilo zaupanje, ki ga uporabniki izkazujejo z redno uporabo storitev knjižnic in z naklonjenostjo do dela knjižničarjev.

Splošne knjižnice imajo pomembno vlogo v življenju vseh članov družbe, zato povabilo »izvolite v knjižnice in izberite njihove dejavnosti!« velja prav za vsakogar. Za tiste, ki delajo šele prve korake na področju branja in pismenosti in jim knjižničarji posvečajo prav posebno pozornost. Vedoželjnim pomagajo in jih spodbujajo pri ustvarjalnosti, vsem prebivalcem omogočajo uporabo sodobnih tehnologij, pomagajo pri iskanju informacij in virov v strokovni literaturi, omogočajo vseživljenjsko učenje in pridobivanje znanja. Za lokalna okolja raziskujejo in varujejo kulturno dediščino ter spoznavajo prebivalce z različnimi avtorji leposlovnih del, ki jih povabijo v svojo sredino.
Namen in poslanstvo splošnih knjižnic je zadovoljiti potrebe in želje naših uporabnikov vseh starosti pri vključevanju v družbo na vseh področjih. Vsaka slovenska občina ima svojo knjižnico, ki ji specifika lokalne skupnosti vdahne njej lastnega duha. Tako tudi celotno slovensko splošno knjižničarstvo odraža duha naroda in mu sočasno odpira druge svetove, s tem pa nove možnosti. Pestrost vsebin v knjižnicah omogoča raznolikost njihovih poslanstev, ki na široko odpirajo podlage za razvoj posameznika in ustvarjajo pogoje za njegovo tvorno vključevanje v družbo.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, je ob tem povedala: »Knjižnice so zaupanja vreden svet v malem, ker hranijo in omogočajo dostop do duha in znanja vsega človeštva. So poslednja oaza človečnosti. Živimo in delamo v času, ko je zaupanje vrednota, ki izginja, knjižnice pa se jo trudijo ohranjati in s tem omogočajo možnosti za prihodnost. Zato je pomembno, izvoliti oziroma izbrati knjižnico!»

Teden splošnih knjižnic se bo v petek, 18.11.2022 zaključil z Dnevom splošnih knjižnic v Krškem. Na ta dan bodo podeljene nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte, ki na poseben in inovativen način zbližujejo knjige in bralce, ter nagrade za tiste knjižničarje, ki bralcem kvalitetno pripovedujejo o knjigah na portalu Dobreknjige.si . Nagrajence in njihove projekte bomo na ta dan podrobneje predstavili na dogodku, objavljenem na spletni strani https://www.knjiznice.si/.

Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja. Več kot polovica prebivalcev RS uporablja splošne knjižnice in njihove storitve, vsak član je kljub posebnim razmeram zaradi epidemije v letu 2021 knjižnico obiskal 15-krat in si izposodil 39 enot gradiva.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v krepitev delovanja mreže knjižnic, razvoj novih storitev, pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

Vesna Horžen, Predsednica Združenja splošnih knjižnic

Pravice pridržane @2023 Splošna knjižnica Ljutomer. Izdelava & vzdrževanje: RAJKOM.SI