logo

Knjižnica nadaljuje več kot stoletno tradicijo in poslanstvo, kakor so ga v vabilu k ustanovitvi ljutomerske čitalnice kleno in rodoljubno zapisali prleški narodni buditelji:

 

»Napravile so se in se napravljajo po vsej slovenskej deželi društva po imenu Čitalnice, kterim je naloga in dolžnost našemu krasnemu in premilemu jeziku stare pravice in vsakdanje spoštovanje zopet pridobiti. Tudi pri nas v Ljutomeru se bode sredi januarja 1868 po novi postavi Čitalnica odprla, kjer bode postalo ognjišče za likanje domače besede, za izpeljavo domačih veselic, za čitanje posebno domačih knjig in časopisov. Da bi cvetela, da bi napredovala in lep sad obrodila, potrebuje krepke, mnogobrojne podpore. Obračamo se torej k vsem ustanovam, najbolj pa k Vam, možje kmečkega stanu, da Vi, pri kterih je še lepa slovenska beseda in šega čista, nepokvarjena ostala, v največjem številu k čitalnici pristopite ude. Kaj bode vsakdo pri njej užival, ktere pravice in dolžnosti imel, vidi se iz pravil. Torej še enkrat, na noge, možje, da se domača stvar povzdigne!«

 

Ljutomer, 15. 12. 1867

Skozi dolgo obdobje delovanja je prav knjižnica na specifičen način doživljala in občutila ugodne ali manj ugodne čase. Od leta 1893 do 1900 je bilo delo čitalnice zaradi izrazitega porasta izražanja nemštva v vseh krogih celo politično sporno. V letih prve svetovne vojne je prenehala z delovanjem. Leta 1928 je imela le 1341 knjig in kar 744 članov. V letu 1975 je bila knjižnica prenovljena in bralci so dobili neposreden dostop do knjig. Knjižnica v Ljutomeru je splošno izobraževalna knjižnica. Knjižnično dejavnost izvajamo za območje občin: Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje. Danes znaša fond knjižnice preko 95.000 knjižničnega gradiva, ki je dnevno na razpolago in izposojo bralcem. V želji, da bi bile storitve boljše, smo knjižnico uredili tako, da ima dva oddelka, več izposojevališč in več zaključenih področij dela.

Osnovni podatki

Telefon: (02) 584 12 36

 

Davčna številka: 14865483 (nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 5052432
Šifra dejavnosti: 91.011
Transakcijski račun: 01263-6030358274

 

Zaposleni v knjižnici:
Vesna Laissani, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer
e-pošta: Vesna.Laissani@lju.sik.si

tel.: 02 584 1 282

 

Marija Brunčič, čistilka

 

Oddelek za odrasle:
Sonja Rožman: sonja.rozman@lju.sik.si
Kleja Klobasa: kleja.klobasa@lju.sik.si
Nataša Kosec: natasa.kosec@lju.sik.si

 

Mladinski oddelek:
Jasna Branka Staman: jasna-branka.staman@lju.sik.si
Aleksandra Šömen: aleksandra.soemen@lju.sik.si

 

Domoznanstvo po dogovoru: jasna-branka.staman@lju.sik.si

Osnovni podatki

Izposojevališče Razkrižje

 

Tel.: (02) 584 99 14

E-mail: knjiznica@razkrizje.si

 

Odpiralni čas:

ponedeljek: 14:00 – 16:00

sreda: 14:00 – 16:00

 

Izposojevališče Razkrižje deluje v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, storitve za člane in uporabnike pa glede na delovni čas izvaja strokovna sodelavka Občinske uprave Občine Razkrižje.

dscf6757_480

Osnovni podatki

Izposojevališče Dom starejših občanov Ljutomer

 

Izposojevališče deluje v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, storitve za stanovalce doma opravljajo strokovni sodelavci Splošne knjižnice Ljutomer.

Pravice pridržane @2023 Splošna knjižnica Ljutomer. Izdelava & vzdrževanje: RAJKOM.SI