logo

Monografska publikacija je publikacija, ki izide v enem ali več zvezkih oziroma z vnaprej določenim številom fizično ločenih zvezkov. Glede na vrsto vsebine delimo monografske publikacije na leposlovne in strokovne publikacije.

Serijska publikacija je publikacija v tiskani ali drugačni obliki, ki izhaja v zaporednih zvezkih, običajno s številčnimi ali časovnimi oznakami in se nadaljuje brez predvidenega konca.

Neknjižno gradivo:
širok spekter gradiv, ki niso v knjižni (tiskani) obliki, imenujemo s skupno besedo neknjižno gradivo:

– zvočna kaseta,
– videokaseta,
– CD,
– DVD itd.

Domoznanska zbirka: gradivo, ki je zaradi svoje vsebine namenjeno trajni hrambi. Domoznanstvo je po definiciji veda, ki raziskuje, proučuje in opisuje določeno geografsko oz. upravno območje. Je posebna dejavnost, ki obsega zbiranje, obdelavo in hranjenje knjižničnega gradiva za območje, ki ga knjižnica pokriva in ki nam govori o zgodovinskem ter družbenem in kulturnem utripu tega območja v preteklosti in danes. Domoznanstvo hrani knjižnično bogastvo, ki predstavlja domače kraje, ljudi in dogodke. Domoznanstvo je tudi zbirka knjižničnih raritet, unikatov in rokopisov.

Domoznanstvo vam ponuja, da bolje spoznate življenje nekoč in danes. Domoznanstvo vam pomaga pri raziskovalnih nalogah.

Gradivo v Splošni knjižnici Ljutomer je možno podaljševati:

– osebno v knjižnici,

– po BIBLIOFONU (031/90 90 23 ali 01/563 49 23),

– po spletu preko storitve Moja knjižnica.

Prek sistema COBISS/OPAC lahko kadarkoli in od kjerkoli pregledujete in podaljšate svoje izposojeno gradivo. Za uporabniško ime uporabite številko članske izkaznice, če gesla za COBISS/OPAC nimate oz. ste ga pozabili, ga pridobite na evidenci izposoje pri naslednjem obisku knjižnice.

Podaljševanje roka izposoje ni možno:

– za rezervirano gradivo,
– za gradivo v opominu ali pretečenemu roku izposoje,
– ob neporavnanih finančnih obveznostih do knjižnice.