logo

Boj s Turki v babjem klancu; Kruci na Murskem polju sta zaključeni zgodbi, ki temeljita na zgodovinskih dogodkih v Prlekiji, kakor je to znano iz pripovedovanj, zapisov in naslikanih prizorov slikarja A. Čeha in neznanega avtorja iz leta 1713.

Poštni nabiralnik št. 25: za lastnike poštnih nabiralnikov in psov je dramsko besedilo, ki na slikovit način prikazuje dogodivščine na hišni številki 25.

Čarovništvo nekoč, magija danes je raziskovalno delo ljutomerskih gimnazijcev in knjižnice Ljutomer, ki poskuša definirati vzroke za pojav in preganjanje verovanja v čarovništvo, ob tem pa ugotavlja, koliko tega je prisotnega v današnjem času.

11 slikarjev Prlekije je katalog priložnostne likovne razstave, ki z besedo in sliko predstavlja nekdanje in trenutno delujoče akademske likovne umetnike v Ljutomeru in okolici.

Tamburaši v Ljutomeru in okolici skozi čas predstavlja različne tamburaške zasedbe v mestu in okoliških vaseh, način igranja in tamburaški glasbeni sistem, značilen za okolje.

Telesno vzgojno društvo Partizan v Ljutomeru 1945 – 2003 opisuje delovanje društva kot naslednika Sokola in Orla v novih časih in družbeno spremenjenem okolju.

Telovadno društvo Sokol v Ljutomeru 1903 – 1941 je zapis delovanja društva v štirih desetletjih, predstavitev aktivnosti, programov in posameznikov.

Zgodovinski listi so letna publikacija, ki prinaša številne članke posameznih avtorjev o preteklosti Prlekije, družbenih dogodkih, ljudeh in pokrajini, združenjih in njihovih aktivnostih, spominskih manifestacijah in splošnem utripu v okolju.

Pozabljeno v predalih je zbir ljudskega izročila in ustvarjanja priložnostnih avtorjev iz Prlekije. Gre za predstavitev doslej neznanih in na novo obdelanih vsebin v treh zaporednih zvezkih.

Telovadno društvo Orel in katoliška kulturno prosvetna društva v Ljutomeru 1912 – 1941 povzema delovanje omenjenih društev, pregled dela in programov ter posameznike.

Vaški grbi v Prlekiji v treh jezikih z besedo in sliko sistematično povzemajo pojav na terenu, kakor so ga zbrali, raziskali in zapisali študenti – raziskovalci.

Pravice pridržane @2022 Splošna knjižnica Ljutomer. Izdelava & vzdrževanje: RAJKOM.SI