logo
notfound

KRONIKA IZ ZGODOVINE LJUTOMERA

V četrtek, 8. decembra 2022, ob 18:00 uri, je bila v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer predstavitev zgodovinske revije Kronika, ki je aktualno tematsko številko posvetila zgodovini Ljutomera in okolice.

Za glasbeno spremljavo sta na začetku predstavitve poskrbeli Beročki, Selma in Marinka s pesmimi Prepelica in prleški Marko skače. Sledil je uvod urednika Kronike, dr. Mitja Preinfalka, ki je predstavil potek ustvarjanja časopisa Kronika o Ljutomeru. Predstavil je 20 avtorjev s tematikami člankov. Zahvalil se je sponzorjem Kronike in podrobneje predstavil revijo. Kronika je slovenska zgodovinska revija, ki jo izdaja Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Revija primarno pokriva slovensko krajevno zgodovino. Z izborom člankov poskuša popularizirati zgodovino in jo približati širšemu krogu bralcev. Kronika izhaja redno, trikrat na leto – februarja, junija in oktobra.

Vsako leto izide tudi tematska številka, ki je posvečena izbranim temam. V letošnjem letu, je tematska posvečena Ljutomeru z okolico. Avtorji prispevkov so v veliki meri uveljavljeni znanstveniki.

Predstavili so se nam naslednji avtorji: Mojca Horvat iz Pokrajinskega arhiva Maribor je predstavila članek z naslovom Arhivski fond Magistrat Ljutomer (1535-1914), dr. Klemen Kocjančič je predstavil članek »Najhujše zlo v Prlekiji«: Polizei-Reiter-Abteilung Serbien v Ljutomeru in okolici, dr. Andrej Hozjan je predstavil članek Posestne razmere na Ljutomerskem do razpusta zemljiških gospostev (1848) in dr. Peter Mikša članek Mejniki na štajersko-ogrski meji –nekaj primerov iz Občine Ljutomer in okolice.

Kroniko lahko prejmete v Splošni knjižnici Ljutomer (izpolnite naročilnico in kasneje prejmete račun po pošti). Kronika stane 20,00 EUR.

Pravice pridržane @2023 Splošna knjižnica Ljutomer. Izdelava & vzdrževanje: RAJKOM.SI