logo
notfound

Zgodovinski listi

Občina Ljutomer je v sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer in Društvom vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer razglasila leto 2022 za Leto prleških vrednot in vinske kulture.

S tem smo želeli občane in celotno skupnost spodbuditi k pozitivnemu razmišljanju ter vrnitvi k naravi, svojim koreninam, moralnim načelom ter življenju in delu v skladu z vrednotami prleškega človeka.

Splošna knjižnica Ljutomer je zato letošnjo tematsko številko Zgodovinskih listov posvetila Letu prleških vrednot in vinske kulture. Predstavitev zbornika je potekala v torek 20. decembra 2022, v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer.

Obiskovalcem so svoje strokovne članke predstavili dr. Miran Puconja (Muropoljska kmetija), Rafael Pavličič (Ne gre brez tamburašev) in mag. Dušan Ščap (Sresko načelstvo Ljutomer – Obrtne in gradbene zadeve za Apaško polje). Tomaž Markovič, urednik zbornika pa je predstavil vsebino Zgodovinskih listov, ki so letos bili sestavljeni iz štirih poglavij: Posebni jubileji društev, Zgodovinski utrinki, Nesnovna kulturna dediščina in Razvijanje prleških vrednot šoloobveznih otrok.

K nastanku letošnje tematske številke ob Letu prleških vrednot in vinske kulture so tudi veliko prispevali županja mag. Olga Karba, Jasna Branka Staman s člankom Ljudsko slovstvo v Prlekiji še živi, Zmago Pavličič s člankom Lotmerška šackamra in članice Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri DU Ljutomer, ki so zbrale veliko gradiva iz nesnovne kulturne dediščine. Na tematiko razvijanja prleških vrednot šoloobveznih otrok, so svoje članke prispevali še vrtec Cezanjevci, vrtec Ljutomer, OŠ Cven, OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in OŠ Mala Nedelja.

Pravice pridržane @2023 Splošna knjižnica Ljutomer. Izdelava & vzdrževanje: RAJKOM.SI